VERSLUI

VEIKLA

Panevėžio plėtros agentūra siekia kurti ir stiprinti ryšius tarp verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus tam, kad Panevėžio mieste ir rajone būtų sukurtos geriausios sąlygos verslo ir investicijų plėtrai. 

Teikiame konsultacijas ir padedame investuotojams, pradedantiems vykdyti veiklą Panevėžio mieste ir rajone, ir jau kurį laiką čia įsikūrusiems verslams, susidūrusiems su įvairaus pobūdžio verslo vystymo problemomis. Bendradarbiaudami su savivaldybėmis ir kitais viešaisiais ir privačiais partneriais inicijuojame Panevėžio miesto ir rajono verslo ir investicinės aplinkos gerinimo produktus bei paslaugas. 

Tam, kad skirtume prioritetą esminiams iššūkiams, su kuriais susiduria verslas, ir pasirinktume efektyviausias problemų sprendimo priemones, bendradarbiaujame su ekonominės plėtros ekspertais. Siekiame žinoti apie tai, kas vyksta Panevėžyje čia ir dabar – atliekame tyrimus, vykdome verslininkų apklausas, analizuojame regiono verslo aplinką ir jos potencialą, ilgametę raidą ir ateities perspektyvas.

Didelį dėmesį skiriame Panevėžio regiono strateginės Pramonės 4.0 krypties vystymui – dalyvaujame rengiant strateginius dokumentus, organizuojame renginius apie technologijų suteikiamas galimybes, skatiname gerosios patirties mainus tarp regiono įmonių, užtikriname aktualijų sklaidą. 

Turime platų partnerių tinklą, todėl esame pasirengę padėti atrasti Panevėžio regiono išteklius, užmegzti kontaktus ir vystyti bendrus projektus.

Galerija

Rezervacija