VERSLUI

TYRIMAI

Mažų ir vidutinių įmonių kompetencijų poreikio siekiant pasiruošti ir įveikti Pramonė 4.0 iššūkius analizė >>>

Panevėžio regiono pramonės atsparumo pokyčiams studija >>>

 


Rezervacija