Ką pamatyti?

Švč. Trejybės bažnyčia

Sodų g. 2, Panevėžys
+370 45 465786

Bažnyčia pastatyta 1803 m. Akmenų mūro, vienabokštė, romantinio klasicizmo stiliaus. Tai seniausi mieste katalikų (pijorų–marijonų) maldos namai. Iš pradžių aptarnavo tik vienuolyną ir mokyklą. Po 1831 m. sukilimo Rusijos administracija pijorų vienuolyną, bažnyčią ir gimnaziją uždarė. 1847 m. perstatyta į bizantiškojo stiliaus cerkvę. 1918 m. bažnyčia grąžinta katalikams, suremontuota (įrengti 3 altoriai, vargonai, nugriauti cerkvės bokšteliai). 1927 m. Panevėžio vyskupas bažnyčią perdavė marijonams. Rektorius kunigas Jurgis Tilvytis išpuošė bažnyčios vidų. Bažnyčią konsekravo vyskupas Kazimieras Paltarokas. Šventoriuje Juozo Lebednyko ir Alfrido Pajuodžio skulptūros.


Rezervacija