KĄ PAMATYTI?

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Smėlynės g. 10, Panevėžys
+370 45 46 31 75
 
Bažnyčia pastatyta 1885 m. klebono Mykolo Chodoravičiaus rūpesčiu.
Bažnyčia neoromaninė, bazilikinė, stačiakampio plano (52 x 26 m), su pusapskrite apside, dvibokštė. Vidus trijų navų, yra trys altoriai. Šventoriaus tvora plytų mūro ir metalinio tinklo.
1887 m. įrengti vargonai. 1898 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Gasparas Girtautas.
Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 4 varpai. Po karo ją suremontavo kanauninkas Vladas Butvila, prelato Jono Grabio rūpesčiu įsigyti 3 varpai.
Nuo 1970 m. klebonavęs monsinjoras Jonas Juodelis pastatė kleboniją. Ši bažnyčia – Lietuvos bažnytinės architektūros fasado apšvietimo pavyzdys.

Galerija

Rezervacija