KĄ PAMATYTI?

Panevėžio gamtos mokykla

Smėlynės g. 171, Panevėžys
+370 45 57 75 21
 
Mokyklos vizija
Per vaikų ir visuomenės neformalųjį ekologinį švietimą – į žmogaus ir gamtos darną.
Mokyklos misija
Mokykla, vykdydama neformaliojo vaikų švietimo programas, organizuodama įvairius renginius ir projektus, tenkina mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, užtikrina vertybių, individualių gebėjimų ugdymą ir asmenybės tobulėjimą, aktyvų gamtos, aplinkos tyrinėjimą bei pažinimą, vaikų ir jaunimo užimtumą..
Mokykla, teikdama ekskursijų ir edukacinių programų paslaugas, plėtoja visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą ir skatina ekologišką gyvenseną.
Mokykla, siekdama darnių žmogaus ir gamtos santykių, kuria visiems atvirą aplinkosauginio švietimo ir kultūros puoselėjimo židinį, plėtoja bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis.
Mokykla, plėtodama tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, padeda mokytojams ir mokiniams tobulinti įvairias kompetencijas, turtina jų patirtį bei sudaro sąlygas mokytis vieniems iš kitų.
Mokyklos ugdymo filosofija
„Pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji” (pagal Antuano de Sent–Egziuperi kūrinį „Mažasis princas”).
„Natūralios gamtos artumas, patirtos emocijos ir aktyvi aplinkosauginė veikla ilgainiui virsta amžina atsakomybe už visa, kas gyva”. 
 
Edukacinės programos

Rezervacija