Informacija

Atgal

Panevėžys atsinaujina! Keisis Jaunimo sodas

2019 02 21

Panevėžio miesto savivaldybė, AB „Statkorpas“ ir UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašė rangos sutartį sutvarkyti Jaunimo sodą ir Maironio tako teritorijas (su A. Jakšto skveru). Darbų vertė – daugiau kaip 1,55 mln. Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų verslo plėtrai bei skatinti bendruomeninę veiklą Panevėžio mieste.

Numatyta pertvarkyti želdinius, atnaujinti arba įrengti mažosios architektūros elementų, pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą, vaikų žaidimo, krepšinio, petankės aikšteles, atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelių dangą, nugriauti esamus tris viešuosius tualetus ir įrengti vieną naują. Statybos darbai turėtų prasidėti pavasarį.

„Panevėžys įtvirtina žaliojo miesto vardą. Turėsime dar vieną tvarkingą rekreacinę zoną. Svarbu ir tai, kad įgyvendinus projektą Panevėžyje nebeliks apleistų didesnių žaliųjų plotų – bendruomenės reikmėms pritaikysime ir Skaistakalnio, Kultūros ir poilsio parkus, planuojamas kurti Kniaudiškių parkas“, - sako administracijos direktorius Rimantas Pauža.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Jam skirta 800 075,13 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, 70 594,87 Eur – iš valstybės biudžeto. Likusia dalimi prisideda Savivaldybė.

Numatoma projekto pabaiga – 2020 m. balandis.


Rezervacija