Informacija

Atgal

Atidengtas monumentinis Smilgių miestelio akmuo

2019 10 30

Spalio 27 d. tapo svarbi Smilgių miestelio ir BC „Bitė" gyvenime – atidengtas ir pašventintas monumentinis paminklas, skelbiantis, kad Smilgių vardas istoriniuose dokumentuose buvo užfiksuotas dar 1554 m. Dokumentas istorikės Arimetos Vojevodskaitės rastas Mokslų akademijos bibliotekoje. Tai žemės surašymo aktas surašytas Upytės valsčiaus matininko Jono Sapiegos.
Parengtas projektas, sutelkti rėmėjai ir bendruomenės nariai, kurių dėka įvažiavimas į Smilgius tapo patrauklus ir atskleidžiantis svarbią istorinę datą bei Smilgių miestelio simboliką. Akmenį papuošė ne tik užrašas „Smilgiai“, bet ir dabartinio Smilgių miestelio herbo simbolika – 4 smilgos (Smilgiai istorinio herbo neturėjo. Heraldikos komisijoje buvo nuspręsta įamžinti plačiai paplitusias mūsų pievų žoles – smilgas. Skaičius 4 laikomas kosminiu ir harmonijos išraiška. Žemės ciklas turi 4 metų laikus, yra 4 pasaulio šalys, taigi ir 4 pagrindinės vėjų kryptys, 4 elementai – ugnis, vanduo, oras ir žemė, 4 rojaus upės, 4 evangelistai, 4 amžiaus tarpsniai – vaikystė, jaunystė, branda ir senatvė.  Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbas Lietuvos prezidento dekretu patvirtintas 2008 m. sausio 30 d.).
Bendruomenės centro „Bitė“ valdybos pirmininkė Asta Kačarauskienė
Arūno Švelnos nuotrauka
 

Rezervacija