Informacija

Atgal

Panevėžyje maudytis saugu

2019 06 19

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 103 maudyklos iš 117 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę.
Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.
Panevėžyje patikrintas maudyklių Nevėžio upėje ties “Ekrano” mariomis ir Lėvens upėje ties Piniava vanduo. Konstatuota, kad vanduo atitinka LT higienos normos reikalavimus. Maudyti šiose vietose saugu.
 
https://www.paninfo.lt/2019/06/19/panevezyje-maudytis-saugu/?fbclid=IwAR1fMbKvOMxx7wEMV32e-MXa3PTexZFrqOnPpAxRm0xBrkyK940M01YOTmk

Rezervacija