Informacija

Atgal

Knygnešio sodybos liepą papuošė medinė koplytėlė

2019 05 14

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – ypatingu įvykiu pažymėta Paįstrio seniūnijoje Baroniškių kaime.
Vakarop draugėn rinkosi esami ir buvę kaimo gyventojai, Panevėžio žygeiviai, skulptorius Kęstutis Musteikis su broliu Vytautu ir draugu iš Vilniaus. Į seną liepą, augančią knygnešio Kasparo Nevulio sodybvietėje, įkelta medinė koplytėlė. Šiai koplytėlei Šv. M. Mariją išdrožė tautodailininkas Stanislovas Buziliauskas iš Paliukų kaimo. Pačią koplytėlę meniškais ornamentais, dekoratyviu metaliniu stogeliu ir kryžiumi papuošė baroniškietis Viktoras Mažylis kartu su broliu tautodailininku Bronislovu Mažyliu. Ši originali koplytėlė paskirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, ant jos yra datos – 1918–2018.
Istorikas, „Tarnaukite Lietuvai“ medaliu apdovanotas tautodailininkas Bronislovas Mažylis Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga perskaitė ištrauką iš Vytauto Merkio knygos „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904 m.“, kurioje minimi Panevėžio krašto knygnešiai.
„1896.XII.29 uriadnikas kratė Kasparo Adomo s. Nevulio Baroniškių km. gyventojo (gim. apie 1847 m.) ir stalčiuje rado knygelę: „Keletas raštų apie Kražių atsitikimą“ (ji buvo išleista Tilžėje1895 m.) K. Nevulis pasisakė leidinį gavęs iš M. Lipavičiaus. (Mykolas Motiejaus s. Sipavičius) gim. apie 1869 m. Krekenavoje, Panevėžio miestietis, gyvenantis Baroniškiuose).
1897.II.25 buvo kratytas ir M. Lipavičius, tačiau spaudos pas jį nerasta.
Caro 1898.I.7 paliepimu jie buvo nubausti: M. Lipavičiui 1 mėn. arešto valsčiaus daboklėje ir 1 metams atiduotas viešai policijos priežiūrai pasirinktoje vietoje. K. Nevulis nubaustas 14 d. arešto valsčiaus daboklėje. Abu arešto bausmę atliko Pumpėnuose nuo 1898.I.31.“
Prisiminimais apie prosenelį Kasparą. Nevulį, buvusią didelę jo sodybą pasidalino jo proanūkis Petras Nevulis, dabar gyvenantis Panevėžyje.
Apie kanauninką Juozą Tumą-Vaižgantą, kurio 150 gimimo metines šiemet švenčiame, jo rūpestį Lietuvos reikalais, spaudos atgavimu kalbėjo kraštotyrininkė Ona Striškienė. Ji pasakojimą pagyvino rodydama lankstinukus, kuriuos vėliau padovanojo skulptoriui Kęstučiui Musteikiui. Baigdama perskaitė savo eilėraštį „Garšvių knygnešių draugija“.
Apie tą pačią dieną Niurkonių kaime ant 10 metrų aukščio bokšto užkeltą Vytį kalbėjo pagrindinis šios idėjos įgyvendintojas Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ prezidentas, 2018 m. „Tarnaukite Lietuvai“ medaliu apdovanotas Algimantas Stalilionis. Apie patį Vytį, jo sukūrimą kalbėjo skulptorius Kęstutis Musteikis.
Bendrai susirinkusieji dainavo rekrutų laikotarpio ir Knygnešių dainas. Panevėžio žygeivių klubo vadovas Dainius Balčiūnas visus pakvietė atvykti į žygeiviškas Rasas, kurios bus švenčiamos Utenos rajone.
Senojoje Mažylių sodyboje Baroniškių kaime apžiūrėjome muziejų. Geriant arbatą pasidalinta žygių prisiminimais. Skaitovas, žygeivis Juozas Braidokas įtaigiai skaitė poeto Algimanto Mikutos eiles.

Rezervacija