KĄ PAMATYTI?

Naudvario dvaras

Naudvario k., Panevėžio r. 
GPS: 55.742736, 24.104482 
Dėl apsilankymo tartis iš anksto tel. +370 683 57650, +370 45 58 64 33.
 
Dvaro sodyba yra įrašyta Lietuvos Kultūros vertybių registrą ir saugoma valstybės.
Teritorija – 13,07 ha. Dvaro sodybos pastatai išdėstyti pagal klasicizmo ir romantizmo stilių reikalavimus, priderinti prie reljefo. Išlikę 8 statiniai, tarp jų unikalūs nedegto molio plytų svirnai, kalvė, tvartai. Ansamblis turi architektūrinę, istorinę, kraštovaizdinę vertę. Iki mūsų dienų išliko ir nemaža dvaro parko dalis, kurioje veši lazdynų alėja, akacijų giraitė skiria ūkinius pastatus nuo pagrindinio dvaro pastato.
Kada įkurta pirmoji Naudvario rezidencija, istorinių žinių nėra. Žinoma, kad  XVIII a. ji tikrai egzistavo.
Stanislovas Kerbedis 1787 m. įsigijo Naudvario dvarą. 1790 m. dvarą paveldėjo jo žmona ir vaikai. XIX a. pr. Naudvaris priklausė vienam iš vaikų – Valerijonui Kerbedžiui. 1810 m. Naudvaryje gimė Stanislovas Kerbedis, vėliau tapęs žymiu inžinieriumi, tiltų ir hidrotechninių įrenginių projektuotoju. 1835 m. dvarą paveldėjo Mykolas Kerbedis. Jam valdant, XIX a. vid. sukurtas iš esmės naujas sodybos ansamblis – pastatyti nauji rūmai, svirnai, oficina, ūkiniai pastatai. Dvare veikė plytinė ir spirito varykla. Po Mykolo Kerbedžio mirties 1893 m. Naudvaris atiteko Valerijonui Kerbedžiui. Jam mirus, nuo 1905 m. dvarą valdė našlė Gabrielė Kerbedienė, 1926 m. – Zigmas Straševičius. Prieš II pasaulinį karą dvare gyveno gamtininkas Valerijonas Straševičius ( 1885-1968). Čia pradėjo rinkti savo garsiąją vabzdžių kolekciją. 1940 m. dvaras nacionalizuotas. Jame įsikūrė kolūkio centras, kontora, rūmuose veikė pradinė mokykla.
Šiuo metu dvaro pastatai priklauso Panevėžio rajono savivaldybei.
 
 
 
 

Galerija

Rezervacija