KĄ PAMATYTI?

Kristaus Karaliaus katedra

Katedros a. 1, Panevėžys
+370 45 43 31 41
 
Panevėžiui 1926 m. tapus vyskupijos centru, 1929 m. pastatyta katedra (architektas Rytis Steikūnas). Istoristinė, turinti klasicizmo ir baroko bruožų, vienabokštė, su bokšteliu. Fasadą puošia trimetrinės popiežiaus Pijaus XI ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus skulptūros. Vidus trijų navų, gelžbetoniniais cilindriniais skliautais, dekoruotais dailininko Povilo Puzino. Didžiajame altoriuje Kristaus Karaliaus statula (skulptorius Juozas Zikaras). Po presbiterija įrengta didelė koplyčia, salė ir kriptos, vienoje iš jų palaidotas pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1930 m. pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis. 1933 m. konsekravo Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Saugoma keliolika unikalių XVII a. pab.-XVIII a. pr. barokinių skulptūrų iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.

Galerija

Rezervacija