VERSLUI

  • Titulinis
  • VERSLUI
  • TYRIMAI
  • Mažų ir vidutinių įmonių kompetencijų poreikio siekiant pasiruošti ir įveikti Pramonė 4.0 iššūkius analizė
Atgal

Mažų ir vidutinių įmonių kompetencijų poreikio siekiant pasiruošti ir įveikti Pramonė 4.0 iššūkius analizė

Šiuo metu globali ekonomika pereina į kokybiškai naują vystymosi etapą, pasižymintį tokių technologijų kaip didieji duomenys, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, robotika, 3D spausdinimas ir pan. fizine, skaitmenine bei biologine sąveika, kuris dar vadinamas Pramonė 4.0 revoliucija. Nuo pirmųjų trijų pramonės revoliucijų šios revoliucijos lemiami pokyčiai skiriasi savo greičiu, eksponentiniu augimu, bei plačiu poveikiu tiek ekonomikai, tiek ir visai visuomenei. 

Šalių ekonomikose Pramonės 4.0 revoliucija keičia tradicinius gamybos ir vartojimo principus bei sukuria įmonėms daugybę naujų neapibrėžtumų. Įmonės susiduria su didėjančiomis grėsmėmis, jog dėl nevienodo inovacinio imlumo, kompetencijų tobulinimo ir perkvalifikavimo priemonių, gebėjimo prisitaikyti naujoms darbo vietoms, gali būti prarasti konkurenciniai pranašumai ir plėtros galimybės. Todėl vis labiau auga darbuotojų pasirengimo ir žmogiškųjų išteklių persiskirstymo, jų kompetencijų keitimo ir tobulinimo, atsižvelgiant į Pramonė 4.0 iššūkius, svarba įmonėse. 

Ši Europos socialinio fondo agentūros užsakymu VšĮ Panevėžio plėtros agentūros atlikta analizė skirta visapusiškai išanalizuoti ir ištirti žmogiškųjų išteklių ateities kompetencijų, kurioms daro įtaką Pramonė 4.0 revoliucija, poreikį bei identifikuoti reikalingų kompetencijų įgijimo/suteikimo galimybes. Tikimasi, kad parengta analizė bei įžvalgos bus naudingos ilgainiui kuriant ir vystant kompetencijų tobulinimo sistemą, galinčią atliepti Pramonė 4.0 iššūkius bei sustiprinti mažų ir vidutinių verslo įmonių pasirengimą ateities iššūkiams.

MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ KOMPETENCIJŲ POREIKIO SIEKIANT PASIRUOŠTI IR ĮVEIKTI PRAMONĖ 4.0 IŠŠŪKIUS ANALIZĖ >>>

 


Rezervacija