Informacija

KARJERA

Unikali galimybė kurti Panevėžiui – ieškomas Panevėžio plėtros agentūros direktorius (-ė)
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra – naują veiklos etapą pradedanti komanda, kurios tikslas – atrasti ir atskleisti regione slypintį potencialą. Verslo ir investicinių sąlygų gerinimas, turizmo plėtros skatinimas, įvaizdžio kūrimas ir žinomumo didinimas – visos pajėgos telkiamos po vienu stogu tam, kad padėtume priimti sprendimą investuoti, plėsti verslą, keliauti, studijuoti ar dirbti čia, Panevėžyje.
Tapęs (-usi) Panevėžio plėtros agentūros direktoriumi (-e), Tu:
 • vadovausi ir atstovausi agentūrai nuo pat naujo jos veiklos etapo pradžios;
 • padėsi agentūrai užaugti į reikšmingą Panevėžio plėtros variklį;  
 • rengsi agentūros strategiją, užbrėši jai tikslus ir užtikrinsi jų įgyvendinimą;
 • valdysi agentūros finansus;
 • formuosi į tikslus orientuotą komandą;
 • stiprinsi agentūros (ir Panevėžio!) partnerių tinklą;
 • sustyguosi agentūros vidaus darbo procesus;
 • kursi ambicingiausias ir efektyviausias iniciatyvas, kurios gerins sąlygas verslo, investicijų ir turizmo plėtrai Panevėžyje, didins Panevėžio konkurencingumą, žinomumą ir gerins jo įvaizdį.
Mainais Tau siūlome:
 • tūkstantį galimybių kurti Panevėžiui;
 • tūkstantį galimybių įgyvendinti ambicingas idėjas;
 • darbą su kasdieniais iššūkiais ir be jokios monotonijos;
 • spartų profesinį tobulėjimą, didelę atsakomybę, įdomias pažintis ir veržlią komandą;
 • lanksčias darbo sąlygas;
 • 1848-2094 Eur atlyginimą (neatskaičius mokesčių; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 10,5-11,9) ir papildomą dalį, priklausančią nuo darbo rezultatų (iki 50% pastoviosios dalies).
Tikimės, kad Tu:
 • pasižymi nepriekaištinga reputacija;
 • turi aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turi strateginio planavimo, pokyčių valdymo, finansinių išteklių planavimo, komandos formavimo, motyvavimo ir valdymo įgūdžių, esi orientuotas į tikslą;
 • moki valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, objektyviai vertinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias priimant savarankiškus sprendimus, gebi sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turi dalykinio bendravimo įgūdžių;
 • esi susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Panevėžio plėtros agentūros veiklą, viešuosius pirkimus, finansinę apskaitą, dokumentų valdymą, ir gebi juos taikyti savo darbe; 
 • esi susipažinęs su verslo ir investicijų sąlygomis Panevėžyje ir Lietuvoje, verslininkų ir investuotojų poreikiais, verslo ir investicinės aplinkos gerinimo priemonėmis, įvaizdžio formavimo ir turizmo skatinimo būdais;
 • puikiai moki lietuvių kalbą;
 • moki anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų skalę;
 • moki dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
Norėdamas (-a) dalyvauti konkurse, pateik šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (Forma – Prašymas priimti į darbą);
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt., užsienio kalbos mokėjimą);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 • kitus papildomus dokumentus, leidžiančius įvertinti Tavo kompetenciją bei reikalavimų atitikimą (tavo nuožiūra);
 • užpildytą pretendento anketą (Forma – Pretendento anketa);
 • savo, kaip Panevėžio plėtros agentūros vadovo, veiklos programą – įvertinti esamą įstaigos veiklą ir pasiūlyti tolesnę veiklos strategiją, įskaitant tikslus, prioritetus, veiklos kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir kt (programą galima pateikti teksto arba skaidrių pristatymo formatu).
Kaip ir kada pateikti dokumentus?
Dokumentų laukiame iki kovo 30 d. imtinai. Dokumentus galima atsiųsti paštu (Panevėžio plėtros agentūra, Laisvės a. 11, LT-35200 Panevėžys), pateikti el. paštu info@panevezysinfo.lt ar per WeTransfer. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Kaip vyks atranka?
Jeigu peržiūrėję Tavo atsiųstus dokumentus įsitikinsime, kad atitinki konkurso reikalavimus, sulauksi kvietimo į atranką. Ją sudarys du etapai:
 • testas raštu (20 testo klausimų iš Panevėžio plėtros agentūros veiklą reglamentuojančių ir su jos vadovo funkcijomis susijusių teisės aktų, kurių sąrašą gausi kartu su pranešimu apie dalyvavimą atrankoje);
 • pokalbis (jo metu prašysime pristatyti Tavo parengtą vadovo veiklos programą ir atsakyti į atrankos komisijos narių klausimus).
Turi klausimų?
Atsakysime! Kreipkis el. paštu info@panevezysinfo.lt arba telefonu +370 616 39793.
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra (buv. VšĮ Panevėžio turizmo informacijos centras), Laisvės a. 11, LT-35200 Panevėžys.

Galerija

Rezervacija