VERSLUI

Atgal

„Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“

Iniciatyva siekiama prisidėti prie palankios ekosistemos atvykstantiems gyventi ir dirbti į Panevėžio miestą kūrimo ir tobulinimo bei prisidėti prie keleto Panevėžio verslo aplinkos problemų sprendimo:

  • informacijos apie viešųjų paslaugų, aktualių atvykstantiems į Panevėžį, stoka;
  • nepakankamo tarpinstitucinio veiksmų koordinavimo užtikrinant spartesnį ir sklandesnį kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje gyvenančių panevėžiečių norinčiųjų tapti Panevėžio miesto gyventojais integracijos procesą;
  • tinkamus įgūdžius turinčios darbo jėgos trūkumo mažinimo.
Dokumentas parengtas remiantis 2020 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais VšĮ Panevėžioplėtros agentūros atlikto interviu ciklo su Panevėžio miesto gyventojais, grįžusiais ar atvykusiais gyventi į Panevėžio miestą po studijų ir darbo užsienio šalyse bei kituose Lietuvos miestuose gautais duomenimis bei kitų aktualių pirminių bei antrinių šaltinių duomenų apžvalga.

ATVEJO ANALIZĖ IR PASIŪLYMAI EKOSISTEMOS ATVYKSTANTIEMS GYVENTI Į PANEVĖŽĮ TOBULINIMUI >>>

Iniciatyva „Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“ organizuojama įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą verslo aplinkos sąlygų gerinimo projektą „Aplinkos verslui gerinimas Panevėžyje“


Rezervacija