KĄ PAMATYTI?

Atgal

Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia

Berčiūnai, Panevėžio r.
 
Naujoji Berčiūnų Tautos kankinių bažnyčia tuometinio Naujamiesčio klebono ir Ateitininkų Federacijos vicepirmininko R. Gudelio rūpesčiu buvo pradėta statyti 1994 m. prie įvažiavimo į stovyklą, už Sanžilės tilto. Pastatyta 1997 m. (architektas A. Šironas). Nuo jos iki senosios bažnyčios pamatų nusidriekė keturiolikos Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių. Šį įspūdingą koplytstulpių ansamblį kūrė meistrai A. Teresius, A. Varžinskas, M. Būga. Ant senosios bažnyčios griuvėsių iškilo skulptoriaus Antano Kmieliausko iškaltas didingas paminklas „Kristaus prisikėlimas”. Į naująją bažnyčią sugrąžintas St. Ušinsko vitražas „Jėzaus Širdis”, pokario metais buvęs Krekenavos bažnyčioje.
 

Galerija

Rezervacija