VERSLUI

Atgal

Panevėžio regiono pramonės atsparumo pokyčiams studija

Studija skirta įgyvendinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo „Interreg Europe“ programos projektą „Regionų atsparumo pramonės struktūriniams pokyčiams stiprinimas (angl. Building Regional Resilience to Industrial Structural Change – FOUNDATION)“. Studijos tikslas – įvertinti Panevėžio regiono pramonės atsparumą išorinių veiksnių keliamoms rizikoms ir parengti rekomendacijas dėl priemonių, kurios padėtų padidinti regiono atsparumą struktūriniams pokyčiams. 

Studijoje apžvelgiamas Panevėžio regiono ekonominis vystymasis per paskutiniuosius 15 metų, analizuojami didžiausią įtaką Lietuvos pramonei turėjusių struktūrinių šokų poveikiai ir padariniai Panevėžio regiono įmonėms. Analizėje daugiausia dėmesio skiriama keturiems svarbiausiems Panevėžio regiono pramonės: maisto produktų ir gėrimų, baldų, transporto ir jo įrangos, metalo ir metalinių gaminių gamybos sektoriams. Siekiant įdėmiau įvertinti galimą struktūrinių šokų įtaką regionui, atliekama konkretaus atvejo – 1964–2006 m. veikusios didžiausios regiono įmonės „Ekranas“ bankroto ir jo padarinių – analizė. 

Atlikus regiono apdirbamosios gamybos įmonių vadovų apklausą, identifikuojami išoriniai veiksniai, šiuo metu keliantys didžiausią riziką įmonių veiklai. Taip pat atliekamas įmonių atsparumo šioms rizikoms vertinimas, nustatomi silpnieji įmonių veiklos aspektai, sudarantys prielaidas apdirbamosios gamybos įmonėms būti neigiamai paveiktoms rizikas keliančių išorinių veiksnių, bei labiausiai tikėtini jų sukelti padariniai. Identifikuojamos Lietuvoje egzistuojančios priemonės, kurios padeda skatinti apdirbamosios gamybos įmonių verslumą ir konkurencingumą. Remiantis apklausos duomenimis ,aptariamas šių priemonių veiksmingumas, taip pat nustatoma, kokios papildomos priemonės galėtų būti naudingos regiono verslui ruošiantis atlaikyti įvairius riziką jų veiklai keliančius veiksnius. 

Studija apibendrinama pateikiant rekomendacijas sprendimų priėmėjams dėl esamų verslo paramos priemonių tobulinimo ir naujų priemonių, kurios padidintų Panevėžio regiono atsparumą struktūriniams šokams, kūrimo.

PANEVĖŽIO REGIONO PRAMONĖS ATSPARUMO POKYČIAMS STUDIJA >>>


Rezervacija